RETT ANGÅENDE FAST EIENDOM

Rodríguez de Castro Abogados tilbyr enkeltpersoner og bedrifter, kjøper eller selger, juridiske og skattemessige råd før kjøp eller salg av fast eiendom og etterfølgende oppfølging. Vi er sertifiserte teknikere i eiendomsforvaltning

Vi tilbyr fullstendig behandling av handelen med fast eiendom; fra utarbeidelse av kontrakter før utstedelse av skjøte, notarielle utbetalinger, håndtering av tilsvarende skatteoppgjør, kontrakter for leveranser til eiendommen, autotrekk for fakturaer, skatter og avgifter, samt registrering av eiendommen i eiendomsregisteret.

  • Legalisering av eiendommer
  • Erhvervelse av eiendomsrett
  • Registrering av eiendommer og oppfølging av prosessen
  • Juridisk rådgivning om overføring og kjøp av fast eiendom
  • Eiendomsinvesteringer i Spania
  • Kunngjøring om nybygg
  • Notariell bistand
  • Registreringstjenester
  • Prosessførelse ved spanske administrasjoner og organisasjoner
  • Rådgivning for å oppnå bosettelsesrett

 Rodríguez de Castro Abogados: Eksperter på lovgivning angående fast

eiendom, boliglån og register

Overlat til våre kyndige hender å kjøpe en fast eiendom.

Rodríguez de Castro Abogados ivaretar dine interesser ved rådgivning angående ditt eiendomsprosjekt.

error: Content is protected !!