INTERNASJONAL PRIVATRETT

Internasjonal privatrett regulerer forholdet mellom enkeltpersoner, vanligvis i dets internasjonale aspekt

 • Utarbeidelse av rapporter
 • Juridiske erklæringer
 • Arverett: Arv og arverekkefølge når det gjelder statsborgere fra andre land bosatt i Spania, med løsøre og fast eiendom i Spania
 • Testamenter for statsborgere fra andre land, bosatte og/eller ikke-bosatte med eiendom i Spania
 • Innsigelser mot testamenter
 • Erklæring om arvinger/skifteattester
 • Familierett
 • Skilsmisse hos notar
 • Avvikling av felleseie
 • Separasjon, skilsmisse mellom mennesker av forskjellige nasjonaliteter
 • Tiltak angående foreldre-barn
 • Endring av endelige tiltak i familiesaker
 • Anerkjennelse og håndheving av utenlandske dommer

Rodríguez de Castro Abogados: Vi bistår dere på spansk, fransk,

engelsk, tysk og skandinavisk. Spør oss.

error: Content is protected !!